Gedragsregels

Er zijn eigenlijk maar een paar gedragsregels om veilig en met plezier met elkaar te sporten. Deze gedragsregels gelden voor iedereen die sport met de LbnK of gebruik maakt van de door de LbnK aangeboden communicatiemiddelen. De gedragsregels luiden als volgt:

  • We houden rekening met en hebben respect voor medesporters en medeweggebruikers;
  • Bij het buiten sporten volgen we de normale verkeersregels;
  • Bij het fietsen en het skeeleren dragen we een helm;
  • Bij het sporten na zonsondergang dragen we reflecterende kleding en verlichting;
  • Bij deelname aan LbnK clinics kunnen aanvullende voorschriften van toepassing zijn;
  • De door de LbnK beschikbaar gestelde communicatiemiddelen (prikbord en sociale media) gebruiken we  om op sportief gebied elkaar te informeren of met elkaar af te spreken;

Wij zullen ons best doen om je een gevarieerd, leuk en sportief programma aan te bieden. Het sporten bij de LbnK is te allen tijde voor eigen risico, ook bij deelnames aan trainingen of clinics. Je bepaalt zelf hoe ver je wilt gaan. Eventuele materiële of immateriële schade kunnen niet op de LbnK worden verhaald.

Voor ons is het allerbelangrijkste dat je met plezier sport, elkaar stimuleert en respectvol met elkaar omgaat.

Naast de gedragsregels heeft de LbnK ook een verenigingsreglement. Hierin zijn onder andere de zaken geregeld rondom bestuur, bestuursverkiezingen en lidmaatschap. Het verenigingsreglement kun je via onderstaande link downloaden.

Download: LbnK-verenigingsreglement.pdf