Gedragsregels

Er zijn eigenlijk maar een paar gedragsregels om er voor te zorgen dat we veilig en op een zo’n aangenaam mogelijke wijze met elkaar kunnen sporten. Deze gedragsregels gelden voor iedereen die sport met de LbnK of gebruik maakt van de door de LbnK aangeboden communicatiemiddelen. De gedragsregelen luiden als volgt:

  • Hou rekening met en heb respect voor je medesporters en medeweggebruikers;
  • Bij het buiten sporten zijn de normale wettelijke verkeersregels van toepassing;
  • Bij het fietsen en het skeeleren is het dragen van een helm verplicht;
  • Bij het sporten na zonsondergang is het dragen van reflecterende kleding verplicht en wordt het dragen van verlichting aangeraden;
  • Bij deelname aan LbnK clinics kunnen aanvullende voorschriften van toepassing zijn die bindend zijn;
  • De door de LbnK beschikbaar gestelde communicatiemiddelen (prikbord en sociale media) zijn bedoeld om op sportief gebied elkaar te informeren of met elkaar af te spreken.

Wij zullen ons best doen om je een gevarieerd, leuk en sportief programma aan te bieden.  Het sporten onder de LbnK is echter te allen tijde voor eigen risico, ook bij deelnames aan trainingen of clinics. Je bepaalt zelf hoe ver je wilt gaan. Eventuele materiële of immateriële schade kunnen niet op de LbnK worden verhaald.

Voor ons is het allerbelangrijkste dat je met plezier aan het sporten bent, elkaar stimuleert en respectvol  met elkaar omgaat.

Naast de gedragsregels heeft de LbnK ook een verenigingsreglement. Dit zijn de statuten van de LbnK. Hierin zijn onder andere de zaken geregeld rondom bestuur, bestuursverkiezingen en lidmaatschap. Het verenigingsreglement kun je via onderstaande link downloaden.

Download: LbnK-verenigingsreglement.pdf