De LbnK krijgt een nieuwe voorzitter

Op maandag 9 maart 2015 is aan alle LbnK leden onderstaand bericht gestuurd:

De LbnK krijgt een nieuwe voorzitter

Wegens drukke werkzaamheden lukt het Maurik niet meer om al zijn taken binnen de LbnK naar zijn tevredenheid in te vullen. De groei van de LbnK heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen, maar dat betekent ook dat we bestuurlijk meer verantwoordelijkheden hebben. Hij heeft daarom besloten om zijn voorzittershamer over te dragen. Hij blijft wel actief als voorzitter van de organisatie van de Adrie de Lange Hart van Holland Loop, als looptrainer en als verantwoordelijke voor de website van de LbnK. Maurik gaat dus bepaald niet verloren voor onze vereniging. We danken Maurik voor zijn fantastische invulling van het voorzitterschap. Zijn enthousiasme maakte dat de LbnK deze enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt en daarmee ook dat hij het gezicht werd van de LbnK. We hopen bij al het werk dat blijft nog lang een beroep op hem te kunnen blijven doen.

Het bestuur van de LbnK heeft Ko van Oostrum bereid gevonden om het voorzitterschap op zich te nemen. Ko is al sinds de start van de LbnK actief als fietser. Het afgelopen winterseizoen  heeft hij samen met Kees Fokker het fietsprogramma geco√∂rdineerd. Ko heeft niet alleen hart voor de LbnK, maar ook hart voor de sporters. Harmonie staat hoog in zijn vaandel. Daarnaast beschikt Ko over een uitgebreid netwerk, waar hij in de functie als voorzitter voor de LbnK veel kan betekenen. Zoals jullie in de laatste nieuwsbrief hebben kunnen lezen was zijn absolute sportieve hoogtepunt van 2014 de treinreis na de fietstocht Kockengen-Maastricht.

Vanuit het bestuur van de LbnK willen we Ko als voorzitter aan jullie voordragen. Omdat wij een vereniging zijn, hebben jullie als leden hierin het laatste woord. Zoals in het verenigingsreglement van de LbnK staat aangegeven, vindt de voorgedragen benoeming van een bestuurslid geen doorgang als meer dan de helft van de leden hiertegen bezwaar aantekent. Eventuele bezwaren tegen de benoeming van Ko van Oostrum als voorzitter kunnen tot 23 maart 2015 per e-mail worden ingediend bij de secretaris van de LbnK, Patrick Spoel (patrick@lbnk.nl). Kort na 23 maart zal het bestuur de uitslag hiervan bekendmaken.

We vertrouwen erop dat jullie met ons eens zijn dat we met Ko een geweldige nieuwe voorzitter voor de LbnK hebben gevonden.

Met sportieve groet,

Bestuur van de LbnK